Berend Assies

Berend Assies is geboren op 1 mei 1914 te Zevenhuizen. Hij was werkzaam als landarbeider. Tijdens de oorlog was Berend betrokken bij het verzet. Op 3 mei 1943 opgepakt in De Haar (gemeente Marum) dezelfde dag doodgeschoten bij Trimunt. Hij is na de oorlog begraven op de N.H. begraafplaats te Marum. 

Sinds 5 november 1941 was Berend verloofd met Luikina Hartholt, dochter van Andries Hartholt te De Haar (onder Marum). Op de stakings-maandag, 3 mei 1943, bracht Berend zijn verloofde naar huis. Zij had op 1 mei zijn 29e verjaardag bij hem gevierd. Hij had de tijd, geen boer kon immers werken op deze stakingsdag. Het eerste kopje koffie was uitgedronken ten huize van de ouders van Luikina of de familie snelt naar buiten. Berend stond nog bij de deur maar de vijand, die bezig was een troepje boeren voor zich uit te drijven, zag hem. Een van die bandieten vloog op hem af en achtervolgde hem naar de keuken. Luikina ging voor hem staan; de Duitser zet haar ’t geweer op de borst en Berend zegt nu:”Ik ga mee mee, niet?” Dit zijn Berend’s laatste woorden geweest. Enige uren daarna werd het gerikketik van de mitrailleurs gehoord. Men kon het niet terstond geloven. Maar ook Berend is door beulshanden gevallen. Dinsdagmorgen liep het gerucht van het gebeurde ook door Een, maar zekerheid kwam er niet. Weduwe Assies wordt bij een bezoek aan het Scholtenshuis (hoofdkantoor Gestapo te Groningen) bepaald welwillend ontvangen. Dit gaf haar hoop. Eerst donderdag 13 mei kwam er langs clandestiene weg de droevige zekerheid dat al die zestien door waren. Zondag 16 mei is er een rouwdienst gehouden in de Gereformeerde Kerk te Veenhuizen, over Ps. 39:10 voor Berend en zijn aanstaande schoonvader en zwagers, waarbij fa. Assies en fam. Hartholt zijn uitgenodigd. Eerst 25 Mei 1943 zonde de burgemeester van Marum oficieel bericht over deze moor. Nog steeds werd de hoop gekoesterd dat ’t nog alles anders zou zijn, tot na de bevrijding het graf is gevonden te Appelbergen bij Haren.

Bron: Zijp, J.J. Storm over Marum in de bezettingsjaren 1940-1945 (Marum, 1946).

Tussen 1996 en 2004 heeft de Werkgroep Appèlbergen (Groningen) onderzoek verricht en onderzoek laten verrichten naar 16 vermiste slachtoffers van de Meistaking van 1943. Truus de Witte heeft dit onderzoek op papier gezet en hier een boek over geschreven met de titel "Op een onbekende plaats begraven" (ISBN 9789089541383). Dit boek is onder meer te koop bij BOL.com (klik hier om het boek te bestellen)