Markus Assies

Markus Assies wordt op 26 januari 1919 te Ooststellingwerf geboren. Hij was ambtenaar van beroep. Hij woonde aan de Oosterparallelweg 59 te Assen. In het verzet was zijn schuilnaam 'Max'. Op 23 oktober 1939 werd hij benoemd tot vaandrig bij het Wapen der Infanterie. Hij demobiliseerde op 29 mei 1940. Hij speelde een belangrijke rol bij de LKP in Drenthe, Friesland en Groningen. Markus hield zich bezig met het voorbereiden van overvallen, het onderbrengen van onderduikers en geallieerde piloten en de distributie van wapens. Verder was hij actief bij het Nationaal Steunfonds. Tijdens de oorlog was hij chef van de onderafdeling vervoer van het Rijksbureau voor de Voedselvoorziening te Assen. Op 28 februari 1944 werd hij gearresteerd op een adres waar de Sicherheitsdienst een inval deed. Tijdens het transport naar het huis van bewaring in Assen deed hij een vergeefse ontsnappingspoging. Laere pogingen van buiten om hem te bevrijden slaagden evenmin. Tot begin april 1944 zat hij gevangen in het Huis van Bewaring in Assen, waarna hij werd overgebracht naar het Huis van Bewaring in Groningen. In het beruchte Scholtenshuis werd Markus door de SD zwaar verhoord. Op 21 mei 1944 werd hij naar het Durchgangslager Amersfoort gestuurd en daarna overgebracht naar het concentratiekamp Vught. Met eenentwintig anderen werd hij door het Polizeistandgericht 's-Hertogenbosch ter dood veroordeeld. Tijdens de oorlog was Markus chef van de onderafdeling vervoer van het Rijksbureau voor de Voedselvoorziening te Assen
Op 6 juni 1944 (D-day) wordt hij met 21 anderen te Overveen bij Haarlem ter dood gebracht. Markus Assies is drager van het Verzetskruis. "Zeg mij aan wien ik toebehoor" blz 42 (K.B. no. 14 van 16 december 1952)
Markus Assies werd herbegraven op de Erebegraafplaats in Bloemdaal (Vak 23).

Vanuit het Koninklijk Huis werd een blijk van waardering uitgesproken voor het verzetswerk dat Markus verricht heeft. Zijn moeder heeft van Koningin Wilhelmina een brief gekregen waarin zij haar medeleven betuigd. Hieronder staat een brief van het Koninklijk Huis.
Op 16 december 1952 arriveerde een brief waarin Koningin Julia te kennen gaf dat Markus postuum het Verzetskruis was toegekend.
 
Uit hande van Koningin Juliana heeft de moeder van Markus (Jantiena Assies-Dokter) het verzetskruis, welke postuum aan Markus was toegekend, in ontvangst genomen.